ÜÇDÖRTBEŞ YAYINCILIK VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ (“Üçdörtbeş”) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Üçdörtbeş tarafından, aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile;

[] Onaylıyorum

[] Onaylamıyorum

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Üçdörtbeş’in kullanıcılarının beyanı ile elde ettiği kişisel veriler bakımından KVK Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını haiz olan Üçdörtbeş’e ait kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Şirket : Üçdörtbeş Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi

Adres : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No: 25 Akasya Sitesi Kent Kule A1 Blok Kat: 25 D:138 Acibadem -Üsküdar/ İstanbul

Tel : (+90) 212 879 20 60

E-posta : info@ucdortbes.com

ETK ONAY METNİ

Üçdörtbeş Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda kişisel verilerimin, Üçdörtbeş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanılabilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda Üçdörtbeş’e ait olan www.345dijital.com adlı web sitesinde ve 345 Dijital adlı mobil uygulamada belirtmiş olduğum iletişim bilgilerime Üçdörtbeş Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi’nin web sitesi ve mobil uygulaması altında sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.