KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

Kişisel Verilerinizden Kim Sorumludur?

İşbu web sitesi ve mobil uygulamanın (“Uygulama”) yönetilmesinden ve Web Sitesi ve Mobil Uygulama yoluyla toplanan, işlenen kişisel verilerden veri sorumlusu sıfatıyla Üçdörtbeş Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi (“Üçdörtbeş”) sorumludur.

Üçdörtbeş olarak, kişisel verilerinizi, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat olmak üzere sair mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) ve Üçdörtbeş’in gizlilik prensiplerine uygun olarak topluyor, kullanıyor ve/veya açıklıyor ve işliyoruz. Aynı zamanda, veri sorumlusu olarak bu işlemenin amaç ve yöntemleri belirliyoruz.

Üçdörtbeş, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini oldukça ciddiye almakta olup işbu Aydınlatma Metni ile, hakkınızda ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullanabileceğimizi açıklamaktayız.

Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Yasal olarak bildirim yapılması gereken durumlarda, söz konusu değişiklikler ile ilgili sizi bilgilendireceğiz.

Hangi Bilgileri Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz?

Üçdörtbeş, başta Veri Koruma Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullanan kişilerin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Web Sitesi’nde ( www.ucdortbes.com, www.345dijital.com) ve Mobil Uygulamasında aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

Üçdörtbeş faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, elektronik ortamda, Web Sitesi, Mobil Uygulama ve kurumsal iletişim e-posta adresi üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Bu Web Sitesini ve Mobil Uygulamasını kullanmak için kayıt olmanız veya e-posta (örneğin e-posta güncellemelerini almak veya daha fazla bilgi göndermemizi istemek için) göndermeniz gerekiyorsa, bu durumda sizin hakkınızda aşağıda sıralanan kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

Bu tür bilgiler tarafınızca sağlanacaktır ve Üçdörtbeş tarafından Veri Koruma Mevzuatı uyarınca meşru menfaatlerimize uygun olarak Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’sını yönetme, sorularınıza ve isteklerinize cevap vermek amacıyla meşru menfaat kapsamında kullanılacaktır.

Uygulamamız kapsamında dijital platformda ders-soru çözümü için kayıt formlarını doldurarak Üçdörtbeş ile paylaşmanız veya Web Sitemizde ve Mobil Uygulamamızda yer alan kurumsal iletişim e-posta adresi üzerinden Üçdörtbeş’e e-posta göndermediğiniz sürece, Web Sitemizde çerezler dışında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Söz konusu formlar veya kurumsal iletişim e-posta adresimiz aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ” hallerinden birinin veya birkaçının veya açık rızanızın varlığı dahilinde, Üçdörtbeş tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Çerezler

Web sitesinin içeriğini ve işlevselliğini iyileştirmemizin bir parçası olarak, çerezleri kullanarak Web Sitesi’ni (ve diğer benzer teknolojiler) nasıl kullandığınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza göz atın.

Toplu Bilgiler

İçeriğin tasarımını ve düzenini geliştirmemize yardımcı olmak için, Web Sitesi’nin ve belirli sayfaların kullanımını izlemek için bireyleri tanımlamayan toplu bilgileri kullanırız.

Kişisel Verilerinize Kim Erişebilir?

Üçdörtbeş’in web siteleri ve mobil uygulamaları için kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle açık rızanızın varlığı halinde, kişisel verileriniz Üçdörtbeş’in yurtiçi ve yurtdışında mukim grup şirketleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanız dahilinde, Üçdörtbeş tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında aşağıda bulunanlar gibi belirli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: Sistem geliştirme ve teknik destek için IT sağlayıcıları, dış ve dâhili gerekliliklere uygunluğumuzu doğrulamak için denetçiler ve danışmanlar; yasal raporlama şartlarına veya taleplerine göre resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve davaya taraf olan ve Üçdörtbeş'e veya bir Üçdörtbeş şirketine, işletmelerinin tamamı ya da bir kısmı için bir iş birliği/ortak girişim kurması ya da satması durumunda bir halef ya da iş ortağı.

Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Üçdörtbeş'in kişisel veriler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Üçdörtbeş tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Üçdörtbeş tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz, Üçdörtbeş Veri İmha Politikası kapsamında, yasal saklama süresi sona ermeleriyle birlikte Üçdörtbeş tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Uluslararası Transfer

Belirtmek isteriz ki, KVKK m.9/1 uyarınca kişisel verileriniz, ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışına aktarılacaktır. Üçdörtbeş işletmeleri ve üçüncü taraflar, dünyanın herhangi bir yerinde ve ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel veriler için sunulan yasal korumaları kapsamayan ülkelerde bulunabilir. Kişisel verilerinizin hangi ülkeye aktarıldığına bakılmaksızın, kişisel bilgilerinizi sadece katı bir “gizli bilgi” prensibiyle paylaşırız.

Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, tüm bilgilerimizin güvenlik ve bütünlüğünü mümkün olduğunca makul ölçüde sağlamayı amaçlayan uygun gizlilik ve güvenlik politikalarına sahibiz.

Üçdörtbeş olarak, verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, işlenen verilerin saklanması ve bu verilerin hukuka aykırı erişimlere, paylaşıma, değişiklik veya imhaya, hırsızlık, kaybolma ve suiistimale karşı korunması yönünden KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak teknik ve idari tedbirler eksiksiz olarak almaktayız. Bu kapsamda, kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece yetkili Üçdörtbeş çalışanları, aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanmaktadır.

Üçdörtbeş, Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’sında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanmaktadır. Web Sitesi’nde bu servislerden faydalanmak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliği korunabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri gizliliğine ilişkin almış olduğumuz teknik ve idari önlemlere ilişkin detaylı bilgiye www.ucdortbes.com adresinden erişilebilen Üçdörtbeş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ve Üçdörtbeş Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Üçdörtbeş tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, var ise ehliyet vb.) birlikte; Acıbadem Mah. Çeçen Sk. No: 25 Akasya Sitesi Kent Kule A1 Blok Kat: 25 D:138 Acibadem -Üsküdar/ İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@ucdortbes.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Üçdörtbeş, Veri Koruma Mevzuatı kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Son güncellenme tarihi: [05.07.2021]